TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI İŞ BİRLİĞİYLE TÜRK YARGI EĞİTİM AĞI (TYEA) KURULMASINA DAİR MUTABAKAT ZAPTI TASLAĞI HAKKINDA ÇEVRİMİÇİ TOPLANTI DÜZENLENDİ

27 Eylül 2022
Türkiye Adalet Akademisi

Türk Yargı Eğitim Ağı (TYEA) mutabakat zaptına dair çevrimiçi toplantı, üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan yetkililerinin yanı sıra gözlemci ülke Macaristan’ın temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir yaptı. 

“TÜRK DÜNYASINA YÖNELİK, ADALET VE HUKUK ALANINDA; EĞİTİM VE İŞ BİRLİĞİNİ AMAÇLAYAN BİR ORGANİZASYON KURULMASINI AMAÇLIYORUZ”

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, açılış konuşmasında: “Üye ülkelerin Adalet Akademisi Başkanlarını, Eğitim Merkezi Müdürlerini ve eğitimlerden sorumlu saygıdeğer konuklarını selamlıyorum. Bugün burada, Adalet Akademisi tarafından yaklaşık iki yıl öncesinde gündeme getirilen, Türk Dünyası devletlerinin adalet eğitimi alanındaki iş birliğini sağlamayı amaçlayan çalışmanın devamına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak amacıyla bu toplantıyı organize ettik. 

Türk Devletleri Teşkilatına üye olan tüm ülkelerin, hukuk ve adalet alanında faaliyet gösteren, hâkim ve savcılara yönelik eğitim veren kurumlarının temsilcileri aramızdalar. İnşallah bugün faydalı bir toplantı yapacağız. Gözlemci ülkelerden Macaristan’ın adalet eğitiminden sorumlu temsilciler de aramızda. Biz Türkiye Adalet Akademisi olarak 72 ülkeyle hukuk ve adalet alanında iş birliği yapıyoruz. Bununla birlikte 33 ülkeyle eğitim protokolü olan bir kurumuz. Adalet Akademisi olarak sadece Türkiye’deki hâkimlerin, savcıların, adayların eğitiminden sorumlu değiliz; aynı zamanda yurt dışındaki ülkelerle de iş birliği yapma görevimiz, ilgili mevzuat ile bize verilmiştir. Çevrimiçi toplantımıza katılan tüm ülkelerle ve bu ülkelerin kurumlarıyla dönem dönem birlikte çalıştığımız faaliyetler oldu ve olmaya da devam edecek.

 

 Biz, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kuruluş amacında olduğu gibi, sadece kültürel anlamda bir iş birliğinden öte adalet alanında da, hukuk eğitimi alanında da, hâkim savcıların yetiştirilmesi alanında da; adalete dair, hukuka dair, mevcut ve yeni problemlerin çözülmesi, yeni iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla ülkeler arasındaki iş birliğini sağlayacak, kurumsal bir yapı oluşturulmasının fayda sağlayacağını düşünmüştük. Avrupa Birliği nezdinde EJTN Avrupa Yargı Eğitimi Ağı var, yine Balkan ülkelerine yönelik bir oluşum da var. Biz de Türk dünyası devletleri için de böyle bir program neden olmasın diye düşündük. Bizim birçok ülkeyle ilişkimiz var ama birbirleriyle tanışık olmayan, iş birliği içerisinde olmayan kurumları da bir araya getirerek Türk dünyasına yönelik, adalet ve hukuk alanında eğitim ve iş birliğini güçlenmesini amaçlayan bir organizasyon kurulması fikrimizi de hayata geçirmek istiyoruz. Gerçekten uzun zamandan beri sürdürdüğümüz çalışmalarımızı, bu düzenleme doğrultusunda, nihayete erdirmek ve sistemin bir an önce kurulmasını sağlamak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Toplantı, üye ülkelerin temsilcilerinin “mutabakat zaptı” hakkındaki görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.