“KASTEN VE TAKSİRLE ÖLDÜRME, KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI” KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ

23 Eylül 2022
Meslek İçi Eğitim Müdürlüğü

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenen “Kasten ve Taksirle Öldürme, Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları” konulu meslek içi eğitim semineri Ankara’da başladı. 

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir’in açılış konuşmasıyla başlayan “Kasten ve Taksirle Öldürme, Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları” konulu meslek içi eğitim seminerine; bu suçları soruşturmakla görevli Bölge Adliye Mahkemeleri ilgili Daire Başkan ve Üyeleri, Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve Üyeleri ile bu davalara bakmakla görevli Cumhuriyet savcılarının yanı sıra, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından resen görevlendirilen 109 hâkim-savcı da katıldı. 

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, konuşmasında, “Kasten ve Taksirle Öldürme, Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları” konulu meslek içi eğitim seminerindeki katılımcıların, 23-25 Eylül tarihleri arasında, üç gün süreyle eğitim alacaklarını belirtti. 

Başkan Özdemir: “Adalet evrenin ruhudur. Adalet, bir devleti ve milleti ayakta tutan temel değerlerin başında gelmektedir. Güçlü ve etkin bir adalet anlayışı; sosyal barışın yanı sıra, toplumsal güven ve hukuki istikrara bağlı olarak, güçlü ekonomiyi de beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda düşünüldüğünde hâkim ve savcı eğitimi; adaletin, yargının kaderini değiştirecek derecede önemi haizdir. 

Yenilenen ve güçlenen yapısı, ‘Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim’ anlayışını temel alan vizyonuyla, çalışmalarına ara vermeden devam eden Türkiye Adalet Akademisi; Aday Eğitimi, Hâkim ve Savcı Eğitimleri, Kamu Kurumlarına Yönelik Hukuk ve Adalet Konularında Düzenlenen Hizmet İçi Eğitimler ile Yabancı Ülke Hâkim ve Savcılarına Yönelik Yurt Dışı Eğitimler olmak üzere dört alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Hedefimiz; hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmektir.

Hizmet içi eğitimlerimiz kapsamında bugün başlayan ‘Kasten ve Taksirle Öldürme, Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları’ konulu eğitim seminerimizi, Hâkim ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen 109 katılımcı ile tamamlayacağız. Bu eğitim kapsamında; Yaşam Hakkına Yönelik Anayasa Mahkemesi ve AİHM Uygulamaları, Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davalarında Yargıtay Uygulamaları, (CMK 141 v.d. maddeleri), Kasten Öldürme, Nitelikli Halleri, Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi, Suçun Özel Görünüş Şekilleri, (TCK’nın 81,82,83. maddeleri), Kasten Yaralama ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçu Ayrımı, Kasten Suçlarında Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Yargıtay Uygulamaları, Taksirle Öldürme (Taksir, Bilinçli Taksir), Taksirle Öldürme Suçlarında Olay Çeşitlerine Göre Sorumluluğun Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar (TCK’nın 22/2- 3, 22/6, 85/1-2. Maddeleri, Trafik, İş Kazaları, Tıbbi Müdahale Hataları v.s.), Kasten Yaralama Sonucu Ölüm Meydana Gelmesi (TCK’nın 87/4. Maddeleri), Taksirle Öldürme Suçlarında Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Yargıtay Uygulamaları konu başlıkları etkin bir şekilde ele alınacak. Ben de ‘Kasten ve Taksirle Öldürme, Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları’ konulu meslek içi eğitim seminerimizin, tüm katılımcılar için başarılı geçmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.