HÂKİM SAVCI ADAYLARINA “GEREKÇELİ KARAR YAZMA” YARIŞMASI

11 Haziran 2021
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi, 25. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile 15. Dönem İdari Yargı adaylarına, “Gerekçeli Karar Yazma Yarışması” düzenledi.  Yarışmalar temmuz ayının ilk haftasına kadar sürecek, yarışma sonunda başarılı olan adaylara ödülleri düzenlenecek bir törenle verilecek.

Türkiye Adalet Akademisi, hazırlık eğitimleri süresince hâkim ve savcı adaylarının hukuki bilgi ve deneyimlerini uygulamalı olarak yansıtmaları, meslek hayatlarına daha hazır bir şekilde başlamaları amacıyla dört yarışma düzenledi. Ceza alanında kurgusal duruşma, hukuk ve idari yargı alanında gerekçeli karar yazımı ve insan hakları alanlarında düzenlenen yarışmalarda; adayların araştırma, müzakere ve yazma becerilerini geliştirmeleri, yarışmaların mesleki bilgi, etik ve iletişim kuralları çerçevesinde tamamlanması hedeflendi. Özellikle yarışmaların eğitici yönü ön plana çıkarıldı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Sayın Muhittin Özdemir, gerekçeli karar yazma bilincinin tüm adaylar tarafından benimsenmesinin ana hedefleri olduğunu belirtti. Başkan Özdemir: “Adli yargıda 21 kişilik 24 sınıf var. Her sınıf yarışmalara katılmak zorunda ve gönüllülük esasıyla adaylar kendi aralarında takımlar oluşturdu.

Adli yargı adayları için, ‘Ceza Davalarında Kurgusal Duruşma Yarışması’, ‘Hukuk Davalarında Gerekçeli Karar Yarışması’, ‘İnsan Hakları Hukuku Yarışması’, İdari yargıda aday sayısı (59 kişi) az olduğu için, bütün adayların katıldığı 19 takım kuruldu. İdari yargı adayları için de ‘İdari Yargı Davalarında Gerekçeli Karar Yarışması’ düzenlendi.

 

CEZA DAVALARINDA KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI

Her takımda ağır ceza mahkemesi yargılaması esas olmak üzere 1 başkan, 2 üye hâkim, 1 savcı olmak üzere 4 kişi yer alıyor.  Dosyaya ilişkin sanık, mağdur ve bunların vekilleri ile tanıklar idare tarafından belirlendi. Takımlara Yargıtay aşamasından geçmiş gerçek bir dosyadan; iddianame, tensip, duruşma zaptı çıkarılarak, kişi ve yerler anonimleştirilerek verildi. Adaylar dosyayı inceleyerek, iddianame ve tensibini hazırladılar. 7 Haziran’da başlayan duruşmaların birinci aşaması 18 Haziran’a kadar sürecek. Duruşmada; iddia ve savunma, soru yöneltme-cevaplama, son görüşler ile kısa karar yazılması isteniyor.  Adayların performansı, öğretim görevlilerinden oluşan üç kişilik Yarışma Kurulu tarafından değerlendiriliyor.  Finale birinci turda ilk dörde kalan takımlar katılacak. Final, yeni bir dava dosyası üzerinden 1 Temmuz da yapılacak.

 

HUKUK DAVALARINDA GEREKÇELİ KARAR YARIŞMASI

Hukuk Davaları için de, her sınıftan 3’er kişilik takımlar oluşturuldu. Yarışma kurulunca tespit edilen ve takımlara bildirilen hukuk konularına ilişkin örnek bir dava dosyası, yarışma günü takımlara teslim edildi. Takımlardan, belirlenen sürede tevdi edilen dosyaları inceleyerek gerekçeli kararları yazmaları bekleniyor. Yazılan kararlar Yarışma Kurulu tarafından değerlendiriliyor. Puanlamaya göre ilk dörde giren takımlardan finale kalan dört takım, ilk turda olduğu gibi kendilerine tevdi edilen örnek bir hukuk dava dosyasını belirlenen sürede inceleyerek gerekçeli karar yazacak.

 

İNSAN HAKLARI HUKUKU YARIŞMASI

İnsan Hakları alanında da, her sınıftan 3’er kişilik takımlar oluşturuldu. Adaylardan özet bir ceza dosyasını belirlenen süre içinde inceleyip, AİHS’de yer alan hak ve özgürlükler ile AİHM ve AYM uygulamaları çerçevesinde değerlendirmeleri isteniyor. Takımlarca yapılacak çalışmaların gerekçeli olması; örneğin, olay ve olgularla birlikte hukuki nitelemelerde bulunulması, ilgili hukuk ve AİHM uygulamalarına atıf yapılması gerekiyor. Yazılı çalışmaların tesliminden sonra grupların kendi içlerinden belirleyecekleri sözcüleri kısa sunumlar yapacak. Bu yarışma tek aşamada gerçekleştirilecek, yapılan puanlamaya göre en yüksek puanı alan takım yarışmayı kazanmış sayılacak.

 

İDARİ YARGI DAVALARINDA GEREKÇELİ KARAR YARIŞMASI

15. Dönem İdari Yargı Hâkim adaylarımızın tamamının katıldığı 3’er kişilik takımlar oluşturuldu.  Yarışma kurulunca tespit edilen ve takımlara bildirilen idari yargı konularına ilişkin örnek bir dava dosyası verildi. Takımlardan, belirlenen sürede tevdi edilen dosyaları inceleyerek gerekçeli karar yazmaları gerekiyor. Yazılan kararlar Yarışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, puanlamaya göre ilk dörde giren takımlar belirlenecek. Finale kalan dört takım, ilk turda olduğu gibi kendilerine tevdi edilen gerçek bir dava dosyasını belirlenen sürede inceleyerek gerekçeli karar yazacak.

 

ADAYLARA ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK

Türkiye Adalet Akademisinin düzenlediği 25. Dönem Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile 15. Dönem İdari Yargı adayları “Gerekçeli Karar Yazma Yarışması” temmuz ayının ilk haftasında tamamlanacak. Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül’ün de katılacağı törende dereceye giren adaylara ödülleri verilecek” dedi.