CEZA HUKUKUNDA GEREKÇELİ KARAR İLE ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI EĞİTİM PROGRAMI DİYARBAKIR’DA BAŞLADI

25 Kasım 2022
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

Türkiye Adalet Akademisi (TAA) tarafından Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması kapsamında Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar ile Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Eğitimleri programı 136 hâkim ve Cumhuriyet savcısının katılımı ile Diyarbakır’da başladı.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir’in açılış konuşmaları ile başlayan program iki gün sürecek. Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar ile Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Eğitimleri dört ayrı salonda sekiz eğitici ile 136 katılımcıya yönelik olarak gerçekleştirilecek. 

"Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi"nin “Ceza Hukukunda Karar İle Özgürlük ve Güvenlik Hakkı” konulu meslek içi eğitimi açılış konuşması Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir’in konuşmaları ile başladı. 

ÖZDEMİR: HEDEFİMİZ TOPLUMUN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLECEK HAKİM VE SAVCILAR YETİŞTİRMEKTİR

Akademi Başkanı Özdemir; “Türkiye Adalet Akademisi; 2 Mayıs 2019 tarihinde yeniden kurulduğundan bu yana Yenilenen ve güçlenen yapısı ile “Güven Veren Adalet İçin Etkin Eğitim” anlayışını temel alan vizyonuyla, çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Hâkim ve savcı eğitimi; adaletin, yargının kaderini değiştirecek derecede önemi haizdir.

Akademimiz; aday eğitimi, hâkim ve savcı eğitimi, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet konularında düzenlenen Hizmet İçi Eğitimler ile yabancı ülke hâkim ve savcılarına yönelik Yurt Dışı Eğitimler olmak üzere dört alanda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Hedefimiz hukuka ve insan haklarına bağlı tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hâkim ve savcılar yetiştirmektir. Bu amaçla; uygulamaya dayalı ve interaktif eğitim modeli Akademinin eğitim faaliyetlerinin temelini teşkil etmektedir. Adaylıkla başlayan kesintisiz ve sürdürülebilir nitelikli eğitim hedefimiz kapsamında Akademide aday eğitim süreci devam eden 698 hâkim ve savcı adayı bulunmaktadır. Bu aday eğitimlerinde kullanılacak kırk ders kitabından otuzu tamamlanmıştır. Bu kitaplar derslerin interaktif yöntemlerle işlenmesi ve eğiticiler arasında yeknesaklığın sağlanması açısından önemli bir temel oluşturmuştur.

2022 YILI İÇİNDE 13.489 HÂKİM VE SAVCIYA EĞİTİM DÜZENLENDİ

Diğer taraftan, 2022 yılı başından bu yana; 1487 hâkim ve savcıya yönelik yüz yüze eğitim, 618 hâkim ve savcıya Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemelerinde yerinde eğitim, 9.544 hâkim ve savcıya uzaktan eğitim ve 1840 hâkim ve savcıya proje ve sempozyumlar kapsamında düzenlenen eğitimlerle toplamda 13.489 hâkim ve savcıya yönelik meslek içi eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. Yine hizmet içi eğitim ve uluslararası eğitim programları ile toplamda 2189 katılımcı ile eğitimler düzenlenmiştir. 

Akademi olarak yürüttüğümüz bu eğitim faaliyetlerinde Avrupa Konseyi ile iş birliği içinde yürüttüğümüz projelerin de büyük katkısı olmuştur. Bu projelerden biri de bugün bizleri bir araya getiren "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi" dir. 

PROJEDE BİRÇOK KAPSAMLI ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Proje kapsamında bugüne kadar; Ceza Hukuku alanında 2022 yılı başından bu yana toplam 750 hâkim ve savcıya yönelik 7 meslek içi eğitim programı gerçekleştirdik. Proje tamamlandığında toplam 1500 hâkim ve Cumhuriyet savcısının eğitimi de tamamlanmış olacaktır.  Proje kapsamında gerekçeli karar konusunda altı temel esere yönelik çeviri çalışmaları da devam etmektedir. Bugün burada bulunmamıza vesile olan eğitim kapsamında da gerekçeli karar yazımının temel unsurları, gerekçe yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve arama, el koyma, tutuklama gibi koruma tedbirlerinde gerekçe yazımı konuları interaktif biçimde işlenmektedir. Umarım bu eğitim meslek hayatınızda size katkı sağlayacaktır.” İfadelerine yer verdi.  

BAŞPINAR: KAMUOYUNUN YARGIYA OLAN GÜVENİNİ ARTTIRIR

“Ceza Hukukunda Karar İle Özgürlük ve Güvenlik Hakkı” konulu meslek içi eğitimi açılış konuşmasında, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Vekili Pınar Başpınar ise, projelerin kamuoyunun yargıya olan güveninin arttırılması noktasında önemine değindi. 

Ofis Başkan Vekili Pınar Başpınar; “Avrupa Konseyi için, insan hakları standartlarının hem özgürlük ve güvenlik hakkı hem de ceza hukukunda gerekçeli karar eğitim modüllerine entegre edilmesi özellikle önemlidir. İyi gerekçelendirilmiş kararlar, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının güvence altına alınması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu durum aynı zamanda yargılamaların adil olması açısından da çok önemlidir ve kamuoyunun yargıya olan güvenini arttırır.” Dedi.