AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİNİN 3. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

7 Ekim 2022
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesinin 3. Yürütme Kurulu Toplantısı 06 Ekim 2022 tarihinde Ankara’da düzenlendi. 

Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hâle getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen projenin 3. Yürütme Kurulu Toplantısına; Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Konseyi, Yargıtay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği temsilcileri katıldı.

ÖZDEMİR: AİLE MAHKEMELERİ TOPLUMUN TÜMÜNÜ İLGİLENDİREN KARARLAR VERİYOR

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilerek, Avrupa Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülen projenin 3. Yürütme Kurulu Toplantısı’nda konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir: “Projemizin açılış konferansını gerçekleştirdiğimiz tarihten bu yana çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Proje faaliyetleri aile hukuku alanında yaşanan sorunlara doğrudan temas etmektedir. Bugüne kadar aldığımız geri dönüşler ile de bu durumu daha iyi anlayabilmekteyiz. Aile mahkemeleri uygulamalarının iyileştirilmesi, adalet hizmetinin kalitesini de artırmaktadır. Bu nedenle projemiz, toplumun adalet duygusunu doğrudan karşılar mahiyettedir. Dolayısıyla aile mahkemelerinin verdiği kararlar da toplumun tümünü ilgilendirmektedir. Proje hem bu nedenle hem de perspektifi ve zamanlaması itibarıyla büyük önem taşımaktadır. Tüm süreçlerde, az önce belirttiğim öneme binaen güçlü kurumsal kapasitemizle Proje başarısının artırılması için katkı sunduk ve sunmaya da devam edeceğiz. 

ÜLKEMİZİN YEDİ BÖLGESİNDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında belirlediğimiz pilot adliyelerimizi İzmir’den Kars’a kadar ülkemizin tüm motiflerini görebileceğimiz şekilde belirleme yoluna gittik. Bu sayede yedi bölgemizin aile hukuku bakımından sosyal, kültürel ve hukuki açıdan fotoğraflarını görüp bu durumu dikkate alarak çözüm önerileri getirmenin isabetli olacağını değerlendirdik. Çalışmalarımız, bütün bu değerlendirmeler ışığında yedi bölgede tüm hızıyla devam ediyor.

Akademi olarak projeden beklentilerimiz çok yüksek. Proje kapsamında sarf edilen emeğin ve bütçenin yararlı sonuçlara, kalıcı çözümlere vesile olması en büyük hedefimiz. Umarım ilerleyen zamanlarda bu hedefimizin gerçekleştiğini hep beraber görme fırsatını yakalarız. 

Projemizde bu aşamaya gelirken, süreçte emeği geçen, her türlü konu ile ayrıntılı bir şekilde ve gayretle ilgilenen iş birliği yapmaktan mutluluk duyduğumuz Avrupa Konseyi yetkililerine, Proje için her türlü desteği veren ve Proje finansmanına önemli katkı yapan Avrupa Birliğine ve Birliğin Türkiye Delegasyonuna, Yargıtay’a, Hâkimler ve Savcılar Kuruluna, Adalet Bakanlığımızın ilgili tüm birimlerine, Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı çalışanlarına, hâkim ve avukat meslektaşlarıma, kıymetli sivil toplum temsilcilerimize ve son olarak Akademimizin proje ekibine şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

Toplantı, Avrupa Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi proje ekibinin, 5 Nisan 2022 tarihinde yapılan İkinci Yürütme Kurulu toplantısından bugüne gerçekleştirilen faaliyetler ve gelecek faaliyet planlaması konusunda katılımcıları bilgilendirmesi ve ardından proje paydaşlarınca yapılan değerlendirmeler ile sona erdi.