ADALET AKADEMİSİ, ÖZBEKİSTAN’DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI KONFERANSA KATILDI

1 Aralık 2023
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi, Özbekistan Kolluk Kuvvetleri Akademisi tarafından 01-02 Aralık 2023 tarihlerinde Özbekistan’da düzenlenen "Hukukun Üstünlüğünün Korunmasında Hukuk Eğitimi ve Araştırmaları: Güncel Eğilimler ve Gelecekteki Yönelimler" Konulu Uluslararası Konferans’a katıldı.

Konferansta toplam dört oturumda; “İnsan Hakları Eğitimi: Akademik Mükemmellik, Teknoloji ve Yenilik”, “Yolsuzlukla Mücadele ve Kara Paranın Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Alanında Uluslararası Standartların Uygulanması: Zorluklar ve Çözümler”, “Soruşturmacıların Eğitiminde Modern Yaklaşımlar: Teoriden Pratiğe” ve “Suçun Önlenmesine İlişkin Konular: En İyi Uygulamaların Paylaşımı ve İş Birliği Olanakları” konu başlıkları ele alınacak.

MUHİTTİN ÖZDEMİR: ÖZBEKİSTAN İLE İLİŞKİLERİMİZİN TEMELİNDE ÇOK GÜÇLÜ ORTAK TARİH, DİL, İNANÇ VE KÜLTÜREL BAĞLARIMIZ BULUNUYOR

Konferans’ın açılışında konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, dost ve kardeş Özbekistan Kolluk Kuvvetleri Akademisi tarafından düzenlenen uluslararası konferansta bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Asya’nın kalbinde, doğu ile batının, güney ile kuzeyin buluştuğu, Maveraünnehir Bölgesi’nin merkezinde yer alan Özbekistan’da kendimizi evimizde hissediyoruz. Türk medeniyetinin doğduğu ve geliştiği bu topraklar Biruni, İbn-i Sina, Harezmi, Ali Kuşçu gibi dünyayı aydınlatan, insanlığın ufkunu genişleten bilim insanlarını yetiştirmiştir. İmam Buhari ve İmam Maturidi gibi manevi önderlerimiz buranın, bu toprakların armağanıdır. Onlar ebediyete göçmüş olsalar da geride bıraktıkları miras sadece Özbekistan’ı değil Anadolu’yu, Türk Dünyasını aydınlatmaya devam ediyor. Taşkent ile Ankara, Semerkant ile Konya, Buhara ile Bursa, Hiva ile Edirne asırlardır işte bu manevi havayı teneffüs ediyor. Özbekistan ile ilişkilerimizin temelinde çok güçlü ortak tarih, dil, inanç ve kültürel bağlarımız bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Devletler Teşkilatı’na verdiği önem ortadadır. Bu bakış açısıyla, bizler de yargı alanında bağlarımızı güçlendirmek için üzerimize düşeni yapmaktan mutluluk duyuyoruz. 

ULUSLARARASI TÜRK HUKUK TARİHİ KURULTAYI İLE TARİHİ VE KÜLTÜREL BAĞLARIMIZI YARGI ALANINDA DAHA DA GÜÇLENDİRMİŞ OLACAĞIZ

Sizlerin de desteğiyle, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile birlikte Türk Yargı Eğitim Ağı kurma hedefimizi hayata geçirdik. Bu kapsamda geçtiğimiz Nisan ayında, Bursa’da, Siber Suçlar Kurultayı’nı düzenledik. Ayrıca 6-8 Aralık 2023 tarihlerinde, Ankara’da, Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kurultayı gerçekleştireceğiz. Bu Kurultay ile ortak tarihimizi geçmişin tozlu sayfalarından çıkarıp ülkelerimiz arasında bir Türk kimliği inşası konusunda önemli bir adım atmak istiyoruz. Böylece tarihi ve kültürel bağlarımızı yargı alanında daha da güçlendirmiş olacağız. Aramızdaki iş birliğinin ve samimi dostluğun güçlenerek devam etmesi arzusundayım.

2023 YILINDA BUGÜNE KADAR 250’DEN FAZLA YABANCI HÂKİM VE SAVCIYA EĞİTİM VERDİK

Türkiye Adalet Akademisi olarak bugüne kadar 72 ülkenin yargı okulları ve yargı kuruluşları ile karşılıklı ilişkiler geliştirmiş bulunuyoruz. İletilen talepleri dikkate alarak, Asya, Afrika ve Balkan ülkelerinden hâkimler ve savcılar için düzenli olarak uluslararası eğitim programları organize ediyoruz. Bu bağlamda, verdiğimiz eğitimler şu başlıkları içeriyor: Adaletin Yönetimi,  İnsan Hakları, İnsan Ticareti Suçları ve Mülteci Hukuku, Terörizm Suçlarıyla Mücadele, İhtisas Mahkeme Türleri ve Yargılama Usulleri, Siber Suçlar, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarıyla Mücadele. Bu eğitimleri, karşılaştırmalı hukuk bakış açısıyla Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilen hukuk ilkeleri ışığında düzenliyoruz. Bunun yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşla birlikte hukuk, adalet, insan hakları ve yargı eğitimi alanlarında çok sayıda proje yürütmekteyiz. Yurt dışı eğitimlerde; eğitim odaklı işbirliği anlayışıyla 9 farklı konuda eğitim programı hazırladık. 2023 yılında bugüne kadar 250’den fazla yabancı hâkim ve savcıya eğitim verdik.

Adalet sektöründe işbirliği yapmanın çok önemli olduğuna inanıyor, hukuk uygulayıcılarının uluslararası programlarda bir arada olmasını önemsiyorum. Bu sebeple düzenlenen programın çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyor, akademisyenlerle yargı mensuplarını bir araya getiren bu Konferansın başarılı ve verimli bir şekilde geçmesini diliyorum.”