TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU BAŞKANI MUHARREM KILIÇ, HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE MESLEK SÖYLEŞİSİNE KATILDI

11 Kasım 2021
Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Türkiye Adalet Akademisi Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi tarafından “Akademi Söyleşileri” kapsamında 11 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen etkinlikte “Ulusal İnsan Hakları Kurumları ve TİHEK”  başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Türkiye Adalet Akademisi Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi tarafından “Akademi Söyleşileri” kapsamında düzenlenen etkinlikte hâkim ve savcı adayları ile bir araya gelen TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, TİHEK hakkında bilgilendirme yaparak,  Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun 6701 sayılı Kanun ile kurulduğunu belirtti.

6701 SAYILI KANUN İLE KURULAN BİR KURUMUZ

Prof. Dr. Kılıç; “ Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6701 sayılı Kanun ile kurulan yeni bir kurum. İnsan haklarını korumak ve geliştirmek, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması için çalışmak, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek misyonuyla kuruldu. İnsan haklarının korunması ve güçlendirilmesinde yürüttüğü çalışmaları, evrensel ve yerel değerlerimizi bağdaştıran politika ve kararlarıyla güvenilir, etkin ve saygın bir kurum olmak vizyonuyla da çalışmalarını sürdüren bir kurum” dedi.

YILSONUNA KADAR 56 ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

TİHEK’in sorumluluklarından bahseden Prof. Dr. Kılıç; “ Bu sorumluluk alanlarımızdan biri insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ikincisi ayrımcılıkla mücadele, üçüncüsü de ulusal önleme mekanizması görevi.  Her sen düzenlediğimiz yıllık planlamalarımız doğrultusunda çocuk evleri, sevgi evleri, huzurevleri, alıkonulma merkezleri, ceza infaz kurumları, engelli bakım merkezlerini yıl içerisinde gerek haberli gerekse habersiz şekilde ziyaret ediyoruz. Yılsonuna kadar planladığımız 56 ziyaretimiz olacak.

Son beş yıl içerisinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. Maddesi kapsamında, 7 ihlal kararının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verildiğini görüyoruz. İhlal kararlarının neredeyse tamamının kötü muamele düzeyinde olduğunu görüyoruz. Bu aşamada da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu çok önemli bir görevi icra ediyor. Ulusal düzeyde de yaşam koşullarının belli bir sorumluluk ve yükümlülük çerçevesinde icra edip etmediğinin denetlenmesinin yapılarak kurul kararı ile raporlanıyor.” dedi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Hakim ve Savcılık mesleğinin çok kutsal bir meslek olduğunu belirterek, mesleklerinde başarılar diledi.