KAMU BAŞDENETÇİLİĞİ KURUMU BAŞDENETÇİSİ ŞEREF MALKOÇ, HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE MESLEK SÖYLEŞİSİNE KATILDI

04 Kasım 2021
Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi

Kamu Başdenetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Adalet Akademisi Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi tarafından “Akademi Söyleşileri” kapsamında 4 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen etkinlikte “Kamu Denetçiliğinin Hukuk Devletine Katkıları”  başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Türkiye Adalet Akademisi Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi tarafından “Akademi Söyleşileri” kapsamında düzenlenen etkinlikte hâkim ve savcı adayları ile bir araya gelen Kamu Başdenetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, hâkim ve savcılığın çok önemli bir meslek olduğunu ve bu mesleğin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

 

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ SİZLERSİNİZ

Başdenetçi Malkoç; “Sizler çok şanslısınız. Türkiye’nin muhtelif yerlerinden farklı okullarda okuyarak, ardından da hukuk fakültelerini bitirdiniz. Çok zor sınavlardan ve mülakatlardan geçerek hâkim ve savcı adayı oldunuz ve şuanda da eğitim sürecindesiniz. Şöyle de bir şansınız var, Türkiye’nin en iyi hukukçularından ders alıyorsunuz. Sizlerle tecrübelerini ve yaşadıklarını paylaşıyorlar. Türkiye’de hukuk okumak hukukçu olmak önemli bir şans. Çünkü çok fazla insan hukuk bilmiyor. Sizler bir kademe ileri giderek hem Türkiye’de, hem dünyada saygın mesleklerden biri olan hâkim ve savcılık için adım attınız ve stajını görüyorsunuz. Anneniz, babanız ve yakınlarınız sizlerle gurur duyuyor. Bütün bu ayrıcalıklar mesleki güzelliklerle birleşince üzerimize önemli bir sorumluluk, ağır bir yük biniyor. Ben inanıyorum ki; tecrübeniz, çalışkanlığınız ve yaşadıklarınızla kura çekip mesleğin yükünü sırtlandığınızda bunun hakkını vereceksiniz. Türkiye’nin geleceği sizlersiniz.

 

KAMU DENETÇİLİĞİ MAHKEMESİZ ÇÖZÜM ÜRETEN BİR KURUM

Kamu Denetçiliği Kurumu bir hak arama kurumu. İdarenin eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet ve hakkaniyet açısından denetlemek bizim birinci amacımız. Vatandaşla idare arasında sorun çıktığında mahkemeye gitmeden çözüm sağlaması noktasında devreye giriyor kamu denetçiliği. Bir bakıma halkın avukatı. Kanunları yönetmelikleri biraz daha hak ve özgürlükten yana yorumlayıp vatandaş odaklı çalışmak. Bir bakıma da, devlet ve millet arasında arabulucu, hakem, sorun çözücü bir müessese.

 

ANA GÖREVİMİZ SORUNLARA ÇÖZÜM BULMAK

Bizim ana görevimiz idare ile vatandaş arasındaki sorunlara çözüm bulmak. Vatandaşı mahkemelere getirmeden dostane çözümler üretmek. Kurumu Başdenetçi yönetiyor, kararlara o imza atıyor. Başdenetçi’yi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu seçiyor. Başdenetçinin tarafsızlığı konusunda yasa koyucu oldukça titiz davranmış. Partiler arasında uzlaşma sağlayacak biri seçilsin diye düşünmüş. Bunun yanında beş tane de denetçi var. Denetçileri Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu bir araya geliyor ve seçiyorlar. Başdenetçi olarak biz de denetçiler arasında işbölümü ve görev dağılımını yapıyoruz. Parlamento işleyişine ve yargıya intikal eden konulara bakamıyoruz, bunun dışındaki tüm idari davalara bakıyoruz.

 

BİZ VATANDAŞIN AVUKATIYIZ

Adalete erişmede üç konu çok önemli. Birincisi, kolay müracaat. İkincisi, masrafın az olması veya hiç olmaması. Üçüncüsü ise, kararların hızlı çıkmasıdır. Kanunumuzda bu üç unsuru temin ediyoruz. Şekil şartı aranmaksızın, her türlü imkânlarla kuruma başvurular geliyor. Başvuruları yazılı alıyoruz. Hangi kurumu şikâyet ettiği çok önemli değil. Başvurularda hiçbir ücret almıyoruz. Harç parası, başvuru parası, pul parası almıyoruz veya şahit dinleyeceksek şahit parası da almıyoruz. Keşif yapacaksak bilirkişi parası da almıyoruz. Ve kamu denetçiliğine vatandaş başvurusunu yaptıktan sonra en geç 6 ay içerisinde cevap verme hakkımız var. Hızlı olmak zorundayız. Yıllık raporlarımızı da Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuyoruz. Kararlarımız tavsiye kararlarıdır. Biz vatandaşın avukatıyız. İdarecilere, mesleki alışkanlıklarından getirdikleri bakış açısının dışında bakış açıları sunuyoruz.

 

İNSANLARIN CANI ÜZERİNDE TASARRUFTA BULUNACAKSINIZ

Kamu Başdenetçiliği Kurumu; hem denetim kurumu, hem de insan hakları kurumu olarak insan haklarının gelişmesine katkıda bulunuyor. Yine hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, Türkiye’de hak arama kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunuyoruz. İdarenin şeffaf, hesap verebilir ve insan odaklı çalışmasını temin etmeye çalışıyoruz. Demokrasinin gelişmesine de katkımız oluyor. Bunlar bizim görevlerimiz, sizler de çok önemli bir görev ifa edeceksiniz. Hâkim ve savcılık çok ağır sorumluluk gerektiren bir meslek. İnsanların canı ve malı üzerinde tasarrufta bulunacaksınız. İnsan Allah’ın yarattığı en değerli varlık. Eşref-i mahlûkat, yani yaratılmışların en şereflisi. Eksiği olur hatası olur, kusuru olur, noksanı olur, kavgası olur, işte bu aşamada size gelecek. Kura çekip kürsüye gittiğinizde, iyisiyle kötüsüyle çok değişik insanlarla karşılaşacaksınız. Hepinize mesleğinizde başarılar diliyorum” dedi.

Kamu Başdenetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Mecelle’de bulunan hâkimin ve savunmanın sıfatlarını açıklayarak söyleşisini tamamladı.