CEZA HUKUKUNDA GEREKÇELİ KARAR İLE ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI EĞİTİMLERİ DEVAM EDERKEN TERÖRİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELE EĞİTİMLERİ DE BAŞLADI

21 Haziran 2022
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Konseyi ile iş birliği içinde;  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) uygulanması konusunda ceza adaleti sisteminin geliştirilmesi; ceza adaleti kurumları ile hukuk çalışanlarının AİHS hükümlerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadının uygulaması konusunda kapasitesini ve insan hakları hukuku konusunda farkındalıklarını artırmaya katkı sağlamayı hedefleyen "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Arttırılması Projesine (CAS II) ilişkin faaliyetlerini sürdürmektedir.

Proje kapsamında 21-22 Haziran 2022 tarihlerinde “Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar”, “Özgürlük ve Güvenlik Hakkı” ile “Terörizmin Finansmanıyla Mücadele” konulu Meslek İçi Eğitim programı 102 hâkim ve Cumhuriyet savcısının katılımı ile İstanbul’da başladı. 

Belirtilen meslek içi eğitimler; CAS II Projesinde; “Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar” ile “Özgürlük ve Güvenlik Hakkı” konularında düzenlenen 3. Eğitim, “Terörizmin Finansmanı ile Mücadele” konusunda ise ilk meslek içi eğitim olma özelliği taşımaktadır.

Söz konusu meslek içi eğitimlerde; ceza hukukunda gerekçeli karar hakkı, gerekçeli karar uygulamaları, karar yazma tarzının sistematik bir şekilde benimsenmesi, ara kararlarda gerekçe yazılması, adil yargılanma bağlamında gerekçeli karar hakkı, gerekçeli karar yazımında üzerinde durulması gereken dil ve yazım biçimi, AİHS madde 5’in uygulama kapsamı, mevzuatımızda ve uluslararası hükümlerde tutuklama kararının gerekçelendirilmesi, tutuklama kararına alternatif tedbirler,  terörizmin finansmanı risk değerlendirmesi, terörizmin finansmanı vakalarının tespiti ve soruşturulması, terörizmin finansmanı davalarının kovuşturulmasındaki zorluklar aktarılacak.