AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİNİN EĞİTİM İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

27 Haziran 2022
Araştırma ve Geliştirme Merkezi

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, hâkimlere, hâkim adaylarına, uzmanlara ve mahkeme personeline verilecek eğitimler konusunda istişare toplantısı İzmir’de düzenlendi.

Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hâle getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen projenin Aile Mahkemeleri Hâkimlerinin ve Hâkim Adaylarının Eğitimleri toplantısına Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Abdullah Murat, Avrupa Konseyi Proje Yöneticisi Aytek Çingitaş ve Avrupa Konseyi Uluslararası Uzmanı Marina Naumovska Mılevska katıldı.

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilerek, Avrupa Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülüyor. Proje, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hâle getirilmesini sağlamayı ve aile mahkemelerinin özellikle kadınların, çocukların ve diğer aile üyelerinin haklarını korumadaki etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.

‘EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ’ RAPORU REHBER NİTELİĞİNDEDİR

Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Abdullah Murat, 24-25 Haziran 2022 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen toplantının çıktılarının başarılı sonuçlar doğuracağını belirtti. Daire Başkanı Murat; “Ekim 2021 – Nisan 2022 tarihleri arasında, aile mahkemelerinde görev yapan hâkimler, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürolarında görevli Cumhuriyet savcıları, hâkim ve savcı adayları, adli destek uzmanları ve yardımcı mahkeme personelinin dâhil olduğu proje hedef gruplarının eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi amacıyla, mevcut eğitim materyalleri ve metotlarının masa başı incelemesi, hedef gruplarla çevrim içi anketler ve odak grup toplantıları düzenledik.

Buradan elde edilen hedef grupların eğitim ihtiyaçlarına yönelik bulgular ve sonuçlar, bir Eğitim İhtiyaç Analizi (EİA) Raporunda, somut bir Eğitim Eylem Planı ve Eğitim Programı da geliştirilerek sunuldu. Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu, her bir hedef gruba yönelik eğitim modüllerine ve materyallerine hangi konuların dâhil edilmesi gerektiğini açıkça belirlemekte ve ilgili eğitim seminerlerini sunmak için en etkili metodolojiler ve araçlar konusunda önerilerde bulunmaktadır.

24-25 Haziran 2022 tarihlerinde İzmir’de yaptığımız iki günlük toplantı ile Eğitim İhtiyaç Analizi Raporunda sunulan Eğitim Eylem Planı ve Eğitim Programı hakkında proje paydaşlarından alınacak geri bildirimler, aile adaleti alanındaki eğitim programının geliştirilmesine rehberlik edecektir. Proje danışmanı tarafından, tüm yorum ve geri bildirimler Eğitim İstişare ve Geliştirme Raporunda derlenerek gerekli değişiklikler ayrıca çalışmaya eklenecek. Hâkimlere, Hâkim Adaylarına, Uzmanlara ve Mahkeme Personeline Verilecek Eğitimler Konusunda düzenlendiğimiz istişare toplantısının oldukça verimli geçtiğini ve çıktılarını da en kısa sürede uygulamaya geçireceğimizi belirtmek isterim” dedi.